Αειφόρα συνέδρια και εκδηλώσεις

Ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο εργαλείο διαχείρισης αειφόρων συνεδρίων και εκδηλώσεων θα είναι σύντομα στη διάθεση των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του Συνεδριακού Τουρισμού.

H οργάνωση Αειφόρων Συνεδρίων και Εκδηλώσεων αποτελεί πλέον μονόδρομο για τους διοργανωτές συνεδρίων

Θα μπορούσε κανείς να πει πως η εφαρμογή των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, ιδίως από τις αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία (Covid-19) και τους τριγμούς που επέφερε στην παγκόσμια οικονομία. Η ανάκαμψη παραμένει αναιμική και ιδιαίτερα αυτή της Τουριστικής Βιομηχανίας προβλέπεται δύσκολη και ακανθώδης με την κάθε χώρα να αγωνίζεται με όσα μέσα διαθέτει για την αποκατάστασή της.

Ο Συνεδριακός Τουρισμός μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας, αφού ο μεγάλος αριθμός συνεδρίων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο ανά την υφήλιο προσφέρει σημαντική ώθηση στις τοπικές οικονομίες και τεράστια προβολή της κάθε διοργανώτριας χώρας. Ωστόσο αυτή η μαζική μετακίνηση και συνάθροιση ατόμων συμβάλει με ποικίλους τρόπους στην απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη και όχι μόνο. Τα συμβατικά συνέδρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο σε παγκόσμια κλίμακα προκαλούν τεράστιες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, τις οποίες τόσο ο τουριστικός κλάδος όσο και οι έμμεσα εμπλεκόμενοι (πχ. σύνεδροι) αγνοούν.

Η Κύπρος και η Ελλάδα, με παράδοση στον Συνεδριακό Τουρισμό, έχουν ανάγκη και οφείλουν την υιοθέτηση νεών μέσων και εργαλείων που θα προωθούν και θα προβάλλουν την αειφορία μέσα από ένα σύνολο δράσεων και ενεργειών. Σημαντική παράμετρος για την επίτευξη ενός αειφόρου πλάνου, ικανό να θέσει τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη, αποτελεσματική και αειφόρο ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα μπορούν να αναπτύξουν ένα ανταγωνιστικό και παραγωγικό προϊόν.

Η Top Kinisis Travel Public Ltd, ένας από τους μεγαλύτερους και δημοφιλέστερους τουριστικούς οργανισμούς στην Κύπρο, εξειδικεύεται στην διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων και κατά τα τελευταία 30 χρόνια διοργάνωσε με επιτυχία εκατοντάδες συνέδρια υψηλού κύρους σε Διεθνή, Ευρωπαϊκή, Πανελλήνια και Παγκύπρια κλίμακα. Η Top Kinisis Travel, με βάση την Κύπρο και την Ελλάδα, στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, θέλοντας να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας εργαλείου (Toolkit) για την διαχείριση και την διεξαγωγή αειφόρων συνεδρίων και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με την Κυπριακή ΜΚΟ ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας. Για την ακριβή και στοχευμένη τοποθέτηση του έργου, διεξήχθη έρευνα πεδίου με σκοπό την καταγραφή απόψεων και εισηγήσεων ατόμων του τουριστικού τομέα όπως ξενοδοχειακά στελέχη, διοργανωτές συνεδρίων και ιδιοκτήτες αιθουσών αλλά και επαγγελματίες του ευρύτερου κλάδου.

Η έρευνα έδειξε ότι οι επαγγελματίες του τουρισμού δεν γνωρίζουν για τις επιπτώσεις των συνεδρίων στο περιβάλλον τόσο σε φυσικό όσο και σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί η ομοιότητα που φέρει η λέξη αειφορία με την οικολογία στους ερωτηθέντες, μη γνωρίζοντας τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης, συνεπώς και των συνεδρίων. Ωστόσο, από τα στοιχεία της έρευνας συμπεραίνεται ότι οι τουριστικοί φορείς ενδιαφέρονται για την εφαρμογή αειφόρων πολιτικών που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το πωλησιακό τους προϊόν.

Tο εργαλείο με τίτλο ‘Sustainable Conferences and Events Toolkit’ έχει ως κύριο σκοπό να μεταφέρει με ρεαλιστικό και πραγματικό τρόπο τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που έχει η εφαρμογή βιώσιμων, αειφόρων ενεργειών και παράλληλα να πληροφορήσει για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δίνεται στους διοργανωτές αλλά και στους πελάτες τους μέσω της εφαρμογής τους.

Συγκεκριμένα, το ‘Sustainable Conferences and Events Toolkit’ θα πληροφορεί και θα καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους σχεδιασμού και διεξαγωγής αειφόρων συνεδρίων και εκδηλώσεων. Οι κατηγορίες του Toolkit θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως η επιλογή του χώρου, των ξενοδοχείων διαμονής, και των ομιλητών/συνέδρων, τα επισιτιστικά, τις μεταφορές και τη διακίνηση, την επικοινωνία και τις εγγραφές, το υλικό του συνεδρίου και τα εκτυπωτικά και τέλος, τις εκθέσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Για την κάθε κατηγορία θα υπάρχει κατάλογος με καλές πρακτικές ώστε η προσέγγιση να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αειφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Toolkit είναι κατάλληλο ακόμη και για αγορές που δεν διαθέτουν πληθώρα βιώσιμων προμηθευτών σε όλες τις κατηγορίες. Στόχος είναι να αναγνωρίσουν οι εταιρείες τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκτήσουν αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια αειφόρο πολιτική αναλαμβάνοντας παράλληλα δράση για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα των υπηρεσιών και προϊόντων τους, αλλά και να ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού των συνεδρίων έτσι ώστε να αυξηθεί τόσο η ζήτηση όσο και η πρόσφορα πιο αειφόρων υπηρεσιών και προϊόντων.

Η δημιουργία και η προώθηση του εργαλείου αυτού εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου ‘Sustainable Conferences and Events’ (Enterprises/0618/0046) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η κοινοπραξία του έργου πραγματοποιείται από τον Τουριστικό Οργανισμό Top Kinisis και το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ.

Χριστίνα Δίστρα
Διευθύντρια Συνεδρίων & Εκδηλώσεων, Top Kinisis Travel Public Ltd
Ιστοσελίδα: www.cyprusconferences.com, E-mail: synedrio@topkinisis.com, Τηλ.: +357 22713780