Αιτήματα HAPCO & DES

Αιτήματα HAPCO & DES:

 • Η αναγνώριση και πλήρης αξιοποίηση του σημαντικού ρόλου του Επαγγελματικού & Συνεδριακού Τουρισμού στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας. Σε αυτή τη φάση ο Επαγγελματικός & Συνεδριακός Τουρισμός αναπτύσσεται και αξιοποιείται μόνο σε ιδιωτικό επίπεδο και με ίδια κεφάλαια.
 • Στοχευμένη προβολή της συνεδριακής Ελλάδας (MΙCE Industry), που δεν έχει συμπεριληφθεί σε εθνική καμπάνια παρά τα αιτήματά μας.
 • Δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου στην Αθήνα, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει συνέδρια και διοργανώσεις δυναμικής άνω των 5.000 ατόμων (η Αθήνα είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν διαθέτουν Συνεδριακό Κέντρο αυτής της χωρητικότητας). Η χώρα μας διαθέτει αξιόλογες συνεδριακές υποδομές στο Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθήνας, Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια, παρόλα αυτά οι ανάγκες μας δεν καλύπτονται. Πολλές διεθνείς ενώσεις που επιθυμούν να αναθέσουν συνέδριά τους στην Ελλάδα, μας έχουν αποκλείσει από τη λίστα επιλογών.
 • Ένα Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο, δίπλα στις ήδη υπάρχουσες αξιόλογες υποδομές, θα μπορούσε να εκτοξεύσει την εθνική οικονομία και να ανεβάσει τη χώρα μας στη διεθνή κατάταξη αλλά και τον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη (όπως έγινε στην περίπτωση του Δουβλίνου, Βαρκελώνης, Ρώμης, Βιέννης, Παρισιού, Λονδίνου, Βερολίνου κλπ), ενώ επιπλέον μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό επιπλέον εισόδημα στη χώρα αλλά και θέσεις εργασίας.
 • Η συνέχιση της στενής συνεργασίας, που έχει ξεκινήσει με το Υπουργείο Τουρισμού, με στόχο το σχεδιασμό της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του MICE στην Ελλάδα.
 • Η επιστροφή του ΦΠΑ για εκδηλώσεις συνδέσμων και εταιρειών του εξωτερικού, ώστε να καταστεί ο Επαγγελματικός & Συνεδριακός Τουρισμός της Ελλάδας ανταγωνιστικός έναντι των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων.
 • Η δημιουργία Μητρώου Συνεδρίων, που είναι πλήρως απαραίτητο για την δημιουργία έγκυρων στατιστικών στοιχείων για μία ευρωπαϊκή χώρα, όπως η Ελλάδα. Η συγκεκριμένη δράση ανακοινώθηκε επίσημα ως πρόθεση του Υπουργείου Τουρισμού από τον τ. Υπουργό Τουρισμού κ. Θεοχάρη, στα πλαίσια του ετησίου συνεδρίου HAPCO & DES
 • Χρηματοδότηση του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ για την εκπόνηση μελέτης
 • Η αναβάθμιση της εικόνας της χώρας ως κορυφαίος προορισμός MICE στις αντίστοιχες εκθέσεις του εξωτερικού.
 • Η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης αλλά και της στοχευμένης εκπαίδευσης για event management/συνεδριακό τουρισμό, που απουσιάζει παντελώς από το πλάνο της ανώτατης εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Η επιδότηση εταιριών οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων στην εκπαίδευση στελεχών και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Ο σχεδιασμός μακροχρόνιας στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού βασισμένη σε σταθερά πρωτόκολλα και διαδικασίες, καλύπτοντας όλο το φάσμα του Τουρισμού και παράλληλα όλες τις μορφές του.
 • Η χάραξη κοινής στρατηγικής προβολής και εξωστρέφειας του κλάδου, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Φορείς (Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, Περιφέρειες, ΠΟΞ, ΣΕΤΕ, HATTA κ.α.).
 • Η αναβάθμιση της εικόνας των εκθεσιακών περιπτέρων του ΕΟΤ, σε όλες τις Παγκόσμιες Τουριστικές Εκθέσεις, με δωρεάν χώρους όλων των Συνδέσμων του Τουρισμού αλλά και οργάνωση Special Events, κατά την διάρκεια των εκθέσεων. Οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων για την προβολή του ελληνικού MICE με την υποστήριξη HAPCO & DES.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις – εξωστρέφεια – συμμετοχή κυβερνητικών εκπροσώπων στις εκθέσεις και σε μεγάλα συνέδρια/events, ακολουθώντας το παράδειγμα του εξωτερικού.
 • Τη βελτίωση ευελιξίας και μείωση περιορισμών των εγκυκλίων ΕΟΦ και ΣΦΕΕ. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν τηρείται η διαδικασία έγκρισης ιατρικών συνεδρίων από αντίστοιχο ΕΟΦ, ενώ οι συγκεκριμένες εγκύκλιοι δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην εύρυθμη οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων αλλά την οικονομική ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας και της χώρας γενικότερα. Επιπλέον, οι περιορισμοί αυτοί σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν αρνητική εικόνα στους διεθνείς φορείς, που επιθυμούν να οργανώσουν συνέδριο στη χώρα μας.

Ζητείται η άμεση επέμβαση του Υπουργείου Υγείας και Τουρισμού στις εκάστοτε εγκυκλίους του ΕΟΦ και ΣΦΕΕ για την διοργάνωση Ιατρικών Επιστημονικών Συνεδρίων.

 • Προετοιμασία Ambassadors Programs, Πρεσβευτών της Ελλάδος ανά τον κόσμο, ώστε να συμμετέχουν σε καλά προετοιμασμένα ταξίδια στην χώρα μας, για να είναι οι Παγκόσμιοι Αγγελιοφόροι-Πρεσβευτές, για την προσέλκυση συνεδρίων ή άλλων μεγάλων εκδηλώσεων στη χώρα μας.
 • Τη χρηματοδότηση και την παροχή κινήτρων (κυρίως οικονομικών) για τη διεκδίκηση διεθνών συνεδρίων στη χώρα μας, που έως τώρα στηρίζεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία και τα ίδια μέσα.