ΕΟΦ και ΣΦΕΕ: Τροποποίηση ανώτατου ορίου κόστους διαμονής ΕΥ σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις εσωτερικού

Διανύοντας μια περίοδο που είναι ιδιαιτέρως απαιτητική και κουραστική οι HAPCO & DES αντιλαμβάνονται ότι είναι σημαντική η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία, για την διαχείριση διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν καθημερινά.  Ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αφορά τις εγκυκλίους  ΕΟΦ και ΣΦΕΕ,  οι οποίες έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα στην ορθή διοργάνωση Ιατρικών και Επιστημονικών Συνεδρίων και Εκδηλώσεων.

Κάθε ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή και πραγματοποιείται ό,τι είναι εφικτό για την επίλυσή του, ζητώντας παράλληλα και τη δική σας συμμετοχή, έτσι ώστε η κάθε απόφαση να βρίσκει σύμφωνους όλους τους ενδιαφερόμενους και να τους καθιστά συμμάχους σε κάθε μας προσπάθεια. Με αυτό τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να λύνονται τα ζητήματα που απασχολούν.

Έτσι και εδώ, για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος η HAPCO προχώρησε σε επικοινωνία και διαδικτυακή συνάντηση με τα μέλη PCO’s, ανταλλάζοντας απόψεις προκειμένου να οριστεί το πλαίσιο των δράσεων και των ενεργειών της.

Αποφασίστηκε η σύνταξη κοινής επιστολής προς τους εμπλεκόμενους φορείς στην οποία τέθηκαν τα ζητήματα και οι τρόποι επίλυσης.

Αφιερώθηκε αρκετός χρόνος για τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών σε ό,τι αφορά στην κατάρτιση της εν λόγω επιστολής, οι εξελίξεις όμως μας πρόλαβαν, σε συνέχεια και των πιέσεων που ασκήθηκαν από πλευράς μας, με τον ΕΟΦ να συμφωνεί στην αύξηση της τιμής των διαμονών στα 180 ευρώ, που ήταν και ένα από τα βασικά αιτήματα μας και με τον ΣΦΕΕ να εναντιώνεται σε αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά η επιστολή

Προς
Τον Αξιότιμο
κ. Δημήτριο Φιλίππου, Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Χαλάνδρι, 8 Νοεμβρίου 2022

Θέμα: Τροποποίηση ανώτατου ορίου κόστους διαμονής ΕΥ σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις εσωτερικού

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Με απογοήτευση και έκπληξη διαβάσαμε την απόφαση του ΕΟΦ να αυξήσει το ανώτατο ημερήσιο όριο του κόστους διαμονής των Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις εσωτερικού από 150,00€ σε 180,00€.

Σε μια συγκυρία κατά την οποία η πολιτεία αυξάνει ανεξέλεγκτα το φορτίο των υποχρεωτικών επιστροφών που καταλογίζει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, μη λαμβάνοντας κανένα μέτρο για τη συγκράτηση της ζήτησης Και ταυτόχρονα σε μια συγκυρία κατά την οποία οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες όπως: κόστος ενέργειας, κόστος πρώτων υλών, συνεχώς ανοδικές τάσεις πληθωρισμού αυξάνουν κατακόρυφα το κόστος λειτουργίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων ενώ οι τιμές των φαρμάκων μόνο μειώνονται (σε αντίθεση σχεδόν με όλους τους άλλους κλάδους της οικονομίας που μετακυλούν το κόστος στους πελάτες τους – τι ειρωνεία, αυτό προσπαθούν να κάνουν και οι διοργανωτές συνεδρίων…) σας δηλώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην πρόσφατη εγκύκλιό σας.

Το ΔΣ του ΣΦΕΕ δεν πρόκειται να εισηγηθεί στην γενική συνέλευση του συνδέσμου καμία αλλαγή των ορίων του κόστους διαμονής ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού, όταν αυτή διεξαχθεί, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Αυτού δεδομένου, για τις εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου, συνεχίζει να ισχύει το παρόν όριο, ήτοι 150,00€.(Ισχύει πάντα το αυστηρότερο)

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του ΣΦΕΕ