Η σημασία του συνεδριακού τουρισμού για την Οικονομία

Τα Πλεονεκτήματα του Επαγγελματικού & Συνεδριακού Τουρισμού/MICE είναι πολυάριθμα και πολύ σημαντικά για την ελληνική οικονομία.

Ο Συνεδριακός Τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας, συμβάλλει στην οικονομία, ενισχύει την απασχόληση και διαφημίζει τη χώρα διεθνώς, συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος [που πολλές φορές είναι 7πλάσιο από αυτό του μαζικού Τουρισμού], και αποτελεί πηγή εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους για το κράτος και τις τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα, ο Συνεδριακός Τουρισμός προσελκύει επισκέπτες υψηλού εισοδήματος που ταυτόχρονα αποτελούν και πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό, προβάλλοντας τη χώρα σε κοινό υψηλού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες ενός συνεδρίου/εκδήλωσης ξοδεύουν χρήματα ενισχύοντας την τοπική οικονομία, δημιουργώντας άμεσο και έμμεσο τζίρο συνδυάζοντας την επαγγελματική δραστηριότητα με τη διασκέδαση. Μάλιστα ο συμμετέχων σε επαγγελματική εκδήλωση μπορεί να ξοδέψει έως και 7 φορές περισσότερο από τον απλό τουρίστα!  Αναλυτικότερα, ένα συνέδριο 1.500 ατόμων / 3-4 ημερών έχει άμεσο τζίρο € 1εκ. έως 5εκ. με συνολική κατ. κεφαλή δαπάνη €1.000-7.000€/άτομο. Ενώ αντίστοιχα, ένα Corporate Meeting 500 ατόμων / 3 ημερών έχει άμεσο τζίρο € 800.000-1,5εκ. με συνολική κατ. κεφαλή δαπάνη 1.500€-4000/άτομο. Τέλος, ένα Incentive Trip  100 ατόμων / 3 ημερών έχει άμεσο τζίρο € 300-500χιλ. με συνολική κατ. κεφαλή δαπάνη 3.000€-10.000/άτομο.

Για την πραγματοποίηση συνεδρίων εμπλέκονται πάνω από 50 επαγγέλματα, αυξάνεται η ζήτηση ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών (διαμονές, διακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, δείπνα, γεύματα κλπ.) ενώ επεκτείνεται η τουριστική περίοδος, καταπολεμώντας την εποχικότητας του Ελληνικού Τουρισμού.

Κλείνοντας, τα επιστημονικά συνέδρια συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προσφοράς, στα πλαίσια των συνεδρίων/events, τις συνέργειες, αλλά και τις περιβαλλοντικές δράσεις (green events), καθώς και στην επιστημονική εκπαίδευση, κατάρτιση και μετάδοση της γνώσης.


* Οι σημαντικότερες μορφές MICE  είναι τα Meetings – Events  Εταιριών, τα Συνέδρια [Επιστημονικά, Ιατρικά,  Φαρμακευτικά, Συνέδρια εταιριών ή Επιστημονικών εταιριών και σωματείων, Οργανισμών ή Ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων,  Εκπαιδευτικού ή Επαγγελματικού χαρακτήρα. Διεθνή και εθνικά.],  τα ταξίδια κινήτρων [Διοργανώνονται κατά κανόνα από μία εταιρεία με σκοπό την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της διοργανώτριας εταιρείας δίνοντας κίνητρα και επιβραβεύοντας τους συμμετέχοντες] και οι Εκθέσεις [Συνάντηση διαφορετικών – ανταγωνιστικών εκθετών κοινού κλάδου, με σκοπό την προώθηση και προβολή  των προϊόντων τους ή και υπηρεσιών τους].