Νέο ΦΕΚ που αφορά στην διοργάνωση συνεδρίων

Στις 29 Αυγούστου κυκλοφόρησε νέο ΦΕΚ που αφορά και στην διοργάνωση συνεδρίων, στο οποίο προσδιορίζονται οι νέοι κανόνες διοργάνωσης συνεδρίων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και οι κυρώσεις που προκύπτουν από την μη τήρηση των κανονισμών.

Κανονισμοί:

  1. Ο επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε συνέδριο με φυσική παρουσία είναι τα 50 άτομα.
  2. Για κάθε συμμετέχοντα / παρευρισκόμενο πληρούται η αναλογία των 2,2 τ.μ./ ανά άτομο όταν πρόκειται για εσωτερικό χώρο και 2 τ.μ./ ανά άτομο όταν πρόκειται για εξωτερικό χώρο, τηρουμένου πάντα του ανώτατου ορίου των 50 ατόμων.
  3. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.
  4. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τους συμμετέχοντες, το κοινό και το προσωπικό εντός του κυρίου χώρου του συνεδρίου.
  5. Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο, συσκευής με απολυμαντική ουσία.

Κυρώσεις:

  1. 1η παράβαση: διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και αναστολή λειοτυργίας για 15 ημέρες
  2. 2η παράβαση: διοικητικό πρόστιμο 60.000 ευρώ και αναστολή λειοτυργίας για 30 ημέρες
  3. 3η παράβαση: α) εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργιας για 90 ημέρες,
    β) εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργιας για 60 ημέρες