Συνέδριο Ακτινολογίας

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
01/06/2023 - 03/06/2023 Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging [EMRI] Breast MRI and Female Imaging
28/09/2023 - 30/09/2023 37ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
07/10/2023 8ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
15/02/2014 - 16/02/2014 Euroson School Elastography And Interventional Ultrasound
02/05/2014 - 03/05/2014 Course with international participation: Advances in ultrasonography for Rheumatologists with hands-on practice
09/05/2014 - 11/05/2014 2o Σεμινάριο Υπερηχογραφίας Νεογνικού & Βρεφικού Ισχίου
05/06/2014 - 07/06/2014 2014 International Breast Ultrasound Seminar (IBUS)
19/12/2014 - 21/12/2014 19o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
22/01/2015 - 27/01/2015 7th European Course on Pediatric Neuroradiology (ECPNR)
26/05/2015 - 29/05/2015 SIDUO Workshop in Standardized Echography
06/11/2015 - 08/11/2015 Euroson
12/11/2015 - 14/11/2015 22ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας
28/05/2016 Οι πρόοδοι της Πυρηνικής Ιατρικής στις Φυσικές και Ιατρικές Επιστήμες
17/06/2016 - 20/06/2016 5th Balkan & 13th National Congress of Nuclear Medicine BCNM 2016
08/07/2016 - 10/07/2016 1ο Κλινικό Φροντιστήριο Ακτινολογίας Μυοσκελετικού
13/10/2016 - 14/10/2016 3D/4D Ultrasound Training Program Seminar
04/11/2016 - 06/11/2016 20th Panhellenic Congress of Radiology
24/02/2017 - 26/02/2017 8th SONO COURSE
13/05/2017 29η Επιστημονική Ημερίδα- Συμπόσιο, με τίτλο «Σύγχρονες εφαρμογές της πυρηνικής ιατρικής με συμμετοχή 8 προσκεκλημένων ομιλητών»
20/06/2017 - 23/06/2017 ESGAR 2017 - Precision and Performance in Abdominal Radiology
23/06/2017 - 25/06/2017 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα Ογκολογίας»
15/09/2017 - 16/09/2017 Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών
21/09/2017 - 23/09/2017 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας
23/09/2017 - 24/09/2017 19ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
06/10/2017 - 08/10/2017 6ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική
07/10/2017 - 08/10/2017 19ο Συνέδριο Ακτινολόγων της Νοτιοδυτικής Ελλάδας
30/11/2017 - 02/12/2017 4th International Musculoskeletal Ultrasound Course–Basic & Intermediate Levels, Athens 2017
10/02/2018 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ "ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ"
20/04/2018 - 21/04/2018 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
28/04/2018 - 29/04/2018 Διημερίδα Επεμβατικής Γαστρεντερολογίας με χρήση Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας
11/05/2018 - 13/05/2018 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
16/07/2018 - 17/07/2018 International Conference on Nuclear medicine and Radiation therapy
04/10/2018 - 06/10/2018 2nd ESUR TEACHING COURSE
09/02/2019 6ης Ημερίδας Παιδοακτινολογίας «Παιδιατρική Ακτινολογία κατά Συστήματα III
01/06/2019 ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΩΡΑΚΑ Θεσσαλονίκη
14/11/2019 - 16/11/2019 24ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας
08/02/2020 «Ενδιαφέρουσες Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική από τα Διεθνή Συνέδρια (EANM, SNMMI, RSNA) – Highlights 2020»
14/02/2020 - 15/02/2020 6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
22/05/2020 - 24/05/2020 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας
30/09/2020 Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων Επιστημονικής Επιτροπής ‘Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center’ 2020-2021
15/10/2020 - 17/10/2020 35ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
30/10/2020 - 01/11/2020 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)
15/05/2021 8η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας
15/05/2021 Κυτταρομειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον τοπικά προχωρημένο γυναικολογικό καρκίνο (WEB EVENT)
09/10/2021 6ο Πρακτικό Σεμινάριο "Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού" - Hands on Course - Με Πρακτική Εφαρμογή
15/10/2021 - 17/10/2021 22ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο
11/03/2022 - 12/03/2022 Πανελλήνιο Συνέδριο «Ταξίδι στον κόσμο των ΤΚΙ – Αναστολείς τυροσινικών κινασών στην Ογκολογία»
18/03/2022 - 19/03/2022 Δερματικό Λέμφωμα 2022
09/04/2022 9η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
11/05/2022 - 14/05/2022 1st ICODE Graf International Graf Hip Sonography Course & ICODE International Meeting
15/11/2022 Webinar «Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία-Ακτινοχειρουργική»
09/12/2022 - 11/12/2022 Τρέχουσες Εξελίξεις στην Ακτινολογία
21/12/2022 9η Επιστημονική Συζήτηση – Το ακτινολογικό τμήμα στη γενική εφημερία
18/03/2023 10η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
01/06/2023 - 03/06/2023 Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging [EMRI] Breast MRI and Female Imaging
28/09/2023 - 30/09/2023 37ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
07/10/2023 8ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή