Συνέδριο Αλλεργιολογίας

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
09/02/2024 - 11/02/2024 33ο Ετήσιο Συνέδριο: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
01/02/2014 - 02/02/2014 15η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα "Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη"
14/03/2014 - 15/03/2014 Διεθνές Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων Ωρλ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών
19/09/2014 - 21/09/2014 5ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο & 5ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο
16/10/2014 - 19/10/2014 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
07/02/2015 - 08/02/2015 16η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα "Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη"
01/04/2016 - 02/04/2016 7η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας - Παιδοαλλεργιολογίας
14/04/2016 - 17/04/2016 11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
06/05/2016 - 07/05/2016 3ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας
21/10/2016 - 23/10/2016 7o Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο
16/01/2017 - 20/01/2017 7ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»
04/02/2017 - 05/02/2017 18η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα "Το Αλλεργικό Παιδί Στην Κλινική Πράξη"
31/03/2017 - 01/04/2017 8η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας - Παιδοαλλεργιολογίας
05/05/2017 - 06/05/2017 4ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας
30/06/2017 - 02/07/2017 Διημερίδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017
06/10/2017 - 08/10/2017 8ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο
17/11/2017 10ες Αλλεργιολογικές Εξελίξεις 2017
16/03/2018 - 17/03/2018 9η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ
29/03/2018 - 01/04/2018 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας "Εξερευνώντας το σύμπαν της αλλεργίας"
04/05/2018 - 06/05/2018 5ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας
18/05/2018 - 20/05/2018 18ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας & 15ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών
05/10/2018 - 07/10/2018 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
30/11/2018 - 02/12/2018 27ο Συνεδριακό Εργαστήριο "Τα αλλεργικά νοσήματα από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση"
14/12/2018 - 16/12/2018 3ο Συνέδριο Αλλεργιολογικών Τμημάτων Στρατιωτικών Νοσοκομείων "Αλλεργιολογία και άλλες Ειδικότητες"
07/02/2019 - 10/02/2019 Το Αλλεργικό "Παιδί" και οι Εξελίξεις - State of the Art: Πανελλήνιο Συνέδριο
05/04/2019 - 06/04/2019 10η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας - Παιδοαλλεργιολογίας
11/04/2019 - 14/04/2019 19ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και 16ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών και 3ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής και Διαταραχών Κατάποσης
10/05/2019 - 12/05/2019 6o Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας
23/01/2020 - 26/01/2020 Πανελλήνιο Συνέδριο “Το Αλλεργικό Παιδί και οι Eξελίξεις – State of the Art”
07/05/2020 - 10/05/2020 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & κλινικής Ανοσολογίας “Αλλεργία: Προσεγγίζοντας την εξατομίκευση”
22/05/2020 - 24/05/2020 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας
30/10/2020 - 01/11/2020 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)
15/02/2023 - 22/02/2023 e
09/02/2024 - 11/02/2024 33ο Ετήσιο Συνέδριο: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου