Συνέδριο Ανοσολογίας

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
29/03/2024 - 31/03/2024 2o Πανέβριο Ιατρικό Συνέδριο
17/05/2024 - 19/05/2024 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
01/06/2014 - 06/06/2014 11th International Confernece on Innate Immunity
16/10/2014 - 19/10/2014 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
18/12/2014 - 20/12/2014 Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας
10/12/2015 - 12/12/2015 Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανοσολογίας
11/12/2015 - 13/12/2015 2ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας
14/04/2016 - 17/04/2016 11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
21/04/2016 - 22/04/2016 5ο Συμπόσιο για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες Παιδική Ανοσολογία
11/05/2016 - 14/05/2016 30th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference
18/05/2016 Ανοσολογία χωρίς σύνορα : από την πρόληψη...έως τη θεραπεία
03/12/2016 - 04/12/2016 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
08/12/2016 - 10/12/2016 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
09/12/2016 - 11/12/2016 3o Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας
26/01/2017 Περιφερειακό Ιατρικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή 3ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)
22/05/2017 - 26/05/2017 6th Summer School of Immunology
30/06/2017 - 02/07/2017 Διημερίδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017
15/09/2017 - 16/09/2017 State of Art: Όταν η Μοριακή Βιολογία συναντά την Ανοσοθεραπεία
02/11/2017 - 04/11/2017 3rd Symposium on Advances in Cancer Immunology and Immunotherapy
07/12/2017 - 09/12/2017 26ο Κύκλος -1ο Μέρος του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ανοσολογίας με θέμα “από την ανοσολογική προσέγγιση στην ορθή κλινικοεργαστηριακή πρακτική”
08/12/2017 - 10/12/2017 4ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας: Ανοσολογία Πεπτικού Παίδων
14/12/2017 - 17/12/2017 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας για την πολλαπλή σκλήρυνση
26/01/2018 - 28/01/2018 Περιφερειακό Ιατρικό Συνέδριο Με Διεθνή Συμμετοχή 3ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)
29/03/2018 - 01/04/2018 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας "Εξερευνώντας το σύμπαν της αλλεργίας"
21/09/2018 - 22/09/2018 4th Meeting on the state of art in cancer therapies «Μοριακή & ανοσολογική στόχευση»
22/02/2019 «Ανοσοθεραπεία του Καρκίνου, Αναζητώντας τα Επόμενα Όρια»
22/03/2019 - 24/03/2019 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών με θέμα: Στοχευμένες Ανοσοθεραπείες σε Συμπαγείς κακοήθειες και τα Ηighlights του ΕSMO-ΤΑΤ Congress 2019
11/04/2019 - 14/04/2019 19ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και 16ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών και 3ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής και Διαταραχών Κατάποσης
27/11/2019 Ημερίδα: Ανοσολογία-Ανοσοογκολογία (κατανόηση μηχανισμού)
20/02/2020 - 22/02/2020 Salonica 2020
07/05/2020 - 10/05/2020 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & κλινικής Ανοσολογίας “Αλλεργία: Προσεγγίζοντας την εξατομίκευση”
02/07/2020 - 04/07/2020 Web Conference: Summer School in Immuno Oncology 2020
03/07/2020 - 05/07/2020 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας: HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις
30/10/2020 - 01/11/2020 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)
06/11/2020 - 07/11/2020 2ο Εντατικό Σεμινάριο Ι.Φ.Ν.Ε. και Ανοσιακές Παθήσεις
03/12/2020 - 05/12/2020 6th Symposium on Advances in Cancer Immunology and Immunotherapy
12/12/2020 Ημερίδα Ενημέρωσης σχετικά με τα Οφέλη της Ανοσοθεραπείας και της Στοχευμένης Θεραπείας στον Καρκίνο. Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο
17/09/2021 - 19/09/2021 5η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Μεταβολισμός & Παθολογία
30/06/2022 - 02/07/2022 Masterclass on Immuno-Oncology 2022
23/09/2022 - 24/09/2022 Διημερίδα "Το ταξίδι του ασθενή"
25/11/2022 - 27/11/2022 Μεσσηνιακές Ημέρες Ασκληπιού 2022
08/12/2022 - 11/12/2022 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας
21/01/2023 Εφαρμογή των Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών και της Ανοσοθεραπείας στους Συμπαγείς Όγκους
04/02/2023 Ημερίδα «Προσεγγίζοντας το χολαγγειοκαρκίνωμα»
17/02/2023 - 19/02/2023 6η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση «Μεσσηνιακές Ημέρες Ασκληπιού»
17/03/2023 - 18/03/2023 27η Επιστημονική Εκδήλωση EKONY 2023
28/04/2023 - 29/04/2023 Διημερίδα «Θεραπείες κατευθυνόμενες έναντι των B λεμφοκυττάρων σε νευρολογικά νοσήματα»
26/05/2023 Ημερίδα «Όταν η ανοσολογία συναντά την εσωτερική παθολογία» 2023
15/12/2023 - 16/12/2023 Masterclass on Immuno-Oncology 2023
27/01/2024 Εφαρμογή των Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών και της Ανοσοθεραπείας στους Συμπαγείς Όγκους
29/03/2024 - 31/03/2024 2o Πανέβριο Ιατρικό Συνέδριο
17/05/2024 - 19/05/2024 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)