Συνέδριο Μαιευτικής

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
02/03/2024 - 03/03/2024 Επιστημονική Διημερίδα "Θεωρία και πράξη στη μαιευτική - γυναικολογία - Το μακρύ ταξίδι της Αναπαραγωγής: από την απόφαση στη γέννηση"
11/03/2024 Η ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
29/03/2024 - 31/03/2024 2o Πανέβριο Ιατρικό Συνέδριο
29/03/2024 - 31/03/2024 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο «Πρόληψη στη Μαιευτική και Γυναικολογία»
17/05/2024 - 19/05/2024 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
08/03/2014 5th Perinatal Symposium “Chorioamnionitis: impact on mother and child“
09/05/2014 - 11/05/2014 2o Σεμινάριο Υπερηχογραφίας Νεογνικού & Βρεφικού Ισχίου
14/06/2014 8o Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού
18/09/2014 - 21/09/2014 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών Μαιευτών Ελλάδος
03/10/2014 - 05/10/2014 1st Hands - on workshop on pgd, Embryo Biopsy and Vitrification
04/10/2014 - 05/10/2014 Επείγουσες Καταστάσεις στην Αίθουσα Τοκετών
07/11/2014 Συμπόσιο με θέμα: "Τράπεζα μητρικού Γάλακτος: Αποταμίευση υγείας"
14/11/2014 - 16/11/2014 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία
11/12/2014 - 14/12/2014 4th International Congress of the Union of European Neonatal and Perinatal Societies
17/01/2015 - 18/01/2015 Μαιευτικά Επείγοντα
07/02/2015 Ημερίδα: Αστική και Ποινική Ευθύνη του Ιατρού κατά την Ενάσκηση της Μαιευτικής και Γυναικολογίας
28/03/2015 - 29/03/2015 2ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική
03/04/2015 - 04/04/2015 2nd MEDITERRANEAN CONGRESS OF HUMAN SEXUALITY AND REPRODUCTION
25/04/2015 - 26/04/2015 8ο Ετήσιο Σεμινάριο Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας Ελλάδος με θέμα: «Μητρικός Θηλασμός – Επιστημονική Τεκμηρίωση»
23/05/2015 - 24/05/2015 3ο ετήσιο σεμινάριο μητρικού θηλασμού
28/05/2015 - 31/05/2015 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας
13/06/2015 1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ψυχοσωματικής στην Μαιευτική Γυναικολογία «Προσεγγίζοντας την Ψυχική διάσταση της γυναίκας»
27/08/2015 - 30/08/2015 Το « Έμβρυο Μέσα Μας»
25/09/2015 - 27/09/2015 MSRM International Meeting: How to increase success in IVF
16/10/2015 - 18/10/2015 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
25/10/2015 7η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού με θέμα «ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Γεφυρώνοντας τη γνώση με την πράξη»
04/11/2015 4η Ημερίδα Μητρικού Θηλασμού
19/11/2015 - 22/11/2015 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Εξωσωματική Γονιμοποίηση"
28/11/2015 - 29/11/2015 Διημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»
11/12/2015 - 13/12/2015 7th Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology & 12th MEDUOG Congress
20/02/2016 Προγεννητική Διάγνωση στο Α' Τρίμηνο - Νέα Δεδομένα
19/03/2016 - 20/03/2016 Assisted Reproduction & Embryology - Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εμβρυολογία
19/03/2016 Ημερίδα «Διατήρηση Αναπαραγωγής»
08/04/2016 - 09/04/2016 Σεμινάριο Θεωρητικής Πιστοποίησης Επάρκειας Υπερηχογραφήματος στη Μαιευτική 1ο & 3ο Τρίμηνο κύησης
06/05/2016 - 08/05/2016 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος
13/05/2016 - 15/05/2016 9th Conference of the European Lactation Consultants Alliance -ELACTA-
14/05/2016 - 15/05/2016 Συνέδριο με τον τίτλο «HPV και Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία No 2 – LARISSA SYMPOSIA No 22»
20/05/2016 Workshop: Νέες Εξελίξεις στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση
02/06/2016 - 04/06/2016 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Στειρότητας
03/06/2016 - 05/06/2016 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής
24/06/2016 - 26/06/2016 25η Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας
24/06/2016 - 26/06/2016 2ο Συνέδριο Διατήρησης γονιμότητας σε νεοπλασματικούς ασθενείς
10/09/2016 - 11/09/2016 Διημερίδα Επίκαιρα θέματα Περιγεννητικής Ιατρικής
16/09/2016 - 18/09/2016 Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία
24/09/2016 - 25/09/2016 3ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική
14/10/2016 - 16/10/2016 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία
05/11/2016 - 06/11/2016 56ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ - ALSO
09/12/2016 - 11/12/2016 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Στειρότητας
13/01/2017 - 14/01/2017 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής "Νέοι Ορίζοντες στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση"
11/03/2017 Θέματα Αναπαραγωγής & Οικογένεια
17/03/2017 - 18/03/2017 Υπερηχογραφική Αξιολόγηση Εμβρύου 1ο & 3ο τρίμηνο
08/04/2017 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Εταιρείας: "Επικαιροποίηση Μαιευτικών και Γυναικολογικών Γνώσεων"
22/04/2017 - 23/04/2017 HPV και βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία Νο 3
05/05/2017 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μαιών-Μαιευτών
06/05/2017 3ο Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας: ΜΑΙΑ & ΜΑΣΤΟΣ.
13/05/2017 - 14/05/2017 Νεότερα Δεδομένα στην Περιγεννητική Ιατρική
18/05/2017 - 20/05/2017 IVF Family planning: versus or plus? | 4th Cochrane Workshop of the Cochrane Collaboration | Cochrane Gynecology and Fertility Group
22/05/2017 Ημερίδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης "Μαιευτήριο Έλενα"
09/06/2017 - 10/06/2017 Symposium on Human Assisted Reproduction: a Demanding and Exciting Journey
10/06/2017 7ο Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο Κακώσεων Περινέου
17/06/2017 3o Πανελλήνιο Σεμινάριο Ψυχοσωματικής στη Μαιευτική Γυναικολογία
08/09/2017 - 09/09/2017 Εκπαιδευτικά μαθήματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής
30/09/2017 - 01/10/2017 4th Symposium Hellenic-Turkish Days in Neonatology
07/10/2017 2ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course– Με Πρακτική Εφαρμογή
13/10/2017 - 15/10/2017 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
03/11/2017 - 04/11/2017 Congress of Human Sexuality & Reproduction
03/11/2017 - 05/11/2017 SSRHR International Meeting, Hot Topics in Reproductive Medicine
10/11/2017 - 12/11/2017 1ο Συμπόσιο Υπερήχων στη Γυναικολογία
18/11/2017 Ημερίδα με θέμα «Η αδιαφιλονίκητη αξία του Φυσιολογικού Τοκετού»
23/11/2017 - 25/11/2017 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών Πυελικού Εδάφους
08/12/2017 - 09/12/2017 8th Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology: Fetal Diagnosis & Therapy
16/12/2017 - 17/12/2017 Επιστημονικό Συμπόσιο Μαιευτικής – Γυναικολογίας: Από την Εφηβεία στην Εμμηνόπαυση
18/12/2017 Ημερίδα με θέμα «Η αδιαφιλονίκητη αξία του Φυσιολογικού Τοκετού»
20/01/2018 2η Ημερίδα Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
20/01/2018 - 21/01/2018 Διημερίδα «Επίκαιρα Θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής 2018»
25/01/2018 - 27/01/2018 Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης
14/04/2018 - 15/04/2018 HPV & Βιοδείκτες στην Μαιευτική & Γυναικολογία Νο 4
20/04/2018 - 22/04/2018 14th International ISUOG Symposium
21/04/2018 2η Διαδραστική Ημερίδα για όλη την οικογένεια – Mammy's World
12/05/2018 8ο Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο «Περινεοτομή και Μαιευτικές Κακώσεις Περινέου»
31/05/2018 - 03/06/2018 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας
15/06/2018 - 17/06/2018 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής
31/08/2018 - 02/09/2018 Bonding Embryologists to Fertility specialists; to assist Nature in Overcoming Infertility
14/09/2018 - 16/09/2018 Νεότερα Δεδομένα στην Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
04/10/2018 - 07/10/2018 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών-Μαιευτών
12/10/2018 - 14/10/2018 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
09/11/2018 - 11/11/2018 Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & Περαιτέρω Διαχείριση – Παρουσίαση Περιστατικών
07/12/2018 3D/4D Ultrasound Training Program Seminar (Visus Course) Σεμινάριο πιστοποίησης στο υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου κύησης
07/12/2018 - 09/12/2018 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία
23/02/2019 - 24/02/2019 4ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική
23/02/2019 5η Ημερίδα Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
12/04/2019 - 13/04/2019 Δίδυμος Κύηση. Από το Α έως το Ω
14/04/2019 Ημερίδα – Δράση ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ας γεννήσουμε λύσεις
23/04/2019 - 24/04/2019 23rd Edition of International Conference on Neonatology & Perinatology
03/05/2019 - 04/05/2019 HPV & Βιοδείκτες στην Μαιευτική & Γυναικολογία Νο 5
29/05/2019 - 01/06/2019 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική και Γυναικολογία «ΑΤΤΙΚΟΡΑΜΑ»
01/06/2019 - 02/06/2019 1ο Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης του Εμβρύου
06/06/2019 - 09/06/2019 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος
05/10/2019 - 06/10/2019 Διημερίδα Ιατρικής Εμβρύου «Επίκαιρα Θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής»
18/10/2019 - 20/10/2019 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
01/11/2019 - 03/11/2019 Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα, από τη Σύλληψη στη Γέννηση
21/12/2019 Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος
21/03/2020 - 22/03/2020 Hands - on Workshop. SEVERE MALE INFERTILITY.Management and Challenges in the ART Lab
19/05/2020 - 21/05/2020 ΑΤΤΙΚΟΡΑΜΑ στην Μαιευτική και Γυναικολογία
03/07/2020 - 05/07/2020 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας: HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις
11/09/2020 - 12/09/2020 1st EGEO Athens Course – Intrapartum CTG (Η υπερηχογραφία στη διαχείριση του μαιευτικού επείγοντος)
18/09/2020 - 19/09/2020 HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική & Γυναικολογία Νο 6
10/10/2020 5ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή
15/10/2020 - 17/10/2020 35ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
16/10/2020 - 18/10/2020 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής
30/10/2020 - 01/11/2020 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)
30/10/2020 - 01/11/2020 Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση
28/11/2020 - 29/11/2020 4° Επιστημονικό Σεμινάριο: Τρέχουσες Εξελίξεις στη Γυναικολογική Ογκολογία – Current Advances in Gynecologic Oncology (MISGO)
28/11/2020 Webinar «COVID-19» Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
09/01/2021 Η έγκυος και το νεογνό εν μέσω πανδημίας. Διαχείριση αντιμετώπισης στην ελληνική πραγματικότητα
06/03/2021 - 07/03/2021 Η Παθολογία της Κύησης σε 40 Ερωτήσεις (WEB EVENT)
20/03/2021 Webinar «Ένας χρόνος COVID-19 στη μαιευτική & γυναικολογία»
27/03/2021 GYNAECOLOGIC ONCOLOGY TREATMENT IN THE ERA OF COVID-19 (WEB EVENT)
27/03/2021 ΘΕΩΡΙΑ ALSO Μέρος 2ο ( Advanced Life Support in Obstetrics)
16/04/2021 Updates in Gynecological Endoscopy: 1st Webinar Updates in hysteroscopy
23/04/2021 - 25/04/2021 37th congress of The Fetus as a Patient Society and the 1st Congress of Young Scientists of IAPM / Web Congress
15/05/2021 Κυτταρομειωτική χειρουργική και περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία στον τοπικά προχωρημένο γυναικολογικό καρκίνο (WEB EVENT)
21/05/2021 - 23/05/2021 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής
21/05/2021 - 22/05/2021 Athens Ovarian Cancer Symposium
22/05/2021 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
28/05/2021 - 30/05/2021 6ο Πανελλήνιο Συνέδριου Γονιμότητας & Στειρότητας
28/05/2021 - 30/05/2021 9ο Πανελλήνιο VIRTUAL Συνέδριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας: HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις
02/09/2021 - 05/09/2021 27th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EBCOG & 15th Congress of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynaecology
25/09/2021 1day Webinar Course on Fetal CNS Ultrasound and Neurology
01/10/2021 - 03/10/2021 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία (VIRTUAL)
09/10/2021 6ο Πρακτικό Σεμινάριο "Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού" - Hands on Course - Με Πρακτική Εφαρμογή
23/10/2021 On-line Webinar MEDUOG “1st trimester in ultrasound Ob/Gyn”
19/11/2021 - 21/11/2021 Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα: Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση
28/11/2021 Webinar: «Δίδυμος κύηση. Διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση επιπλοκών»
17/12/2021 Updates in Gynecological Endoscopy | 2nd Webinar: Updates in the management of fibroids
05/02/2022 Workshop for the Laser Uses in Hysteroscopy & Laparoscopy with International Participation
19/02/2022 WEBINAR: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-COVID 19 ΕΠΟΧΗ
19/02/2022 Τhe Thessaloniki webinar on Guidelines of Gynaecological Cancer Management
11/03/2022 - 13/03/2022 Λοιμώξεις & Φλεγμονές στη Μαιευτική - Γυναικολογία
31/03/2022 - 02/04/2022 36ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
08/04/2022 3rd Webinar: Updates in Minimally Invasive Hysterectomy
16/04/2022 - 17/04/2022 18ο Διεθνές Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (υβριδικό)
03/06/2022 - 05/06/2022 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (διά ζώσης & εξ αποστάσεως)
18/06/2022 Ημερίδα Χειρουργικής Ογκολογίας \"The top 5 most common cancers - Οι 5 συχνότεροι καρκίνοι\"
08/09/2022 - 11/09/2022 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας
16/09/2022 - 18/09/2022 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας
07/10/2022 - 09/10/2022 29η Ειδική Σύνοδος ΕΜΓΕ
08/10/2022 7ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή
21/10/2022 - 23/10/2022 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού Συστήματος και της περιοχής του Πρωκτού
25/11/2022 - 27/11/2022 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
02/12/2022 - 04/12/2022 1o Πανελλήνιο Συνέδριο: Kαρκίνος – Υπογονιμότητα – Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Μύθοι και Πραγματικότητα
04/03/2023 - 05/03/2023 Διημερίδα “Θεωρία και Πράξη στη Μαιευτική-Γυναικολογία- Η γυναίκα στην Περιεμμηνόπαυση”
11/03/2023 Η ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (IVF)
17/03/2023 - 18/03/2023 27η Επιστημονική Εκδήλωση EKONY 2023
17/03/2023 - 19/03/2023 Προβλήματα και αντιθέσεις στη σύγχρονη Γυναικολογική Ογκολογία
07/07/2023 - 08/07/2023 Η Ανδρολογία στην Τέχνη της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: The ART of A.R.T.
07/10/2023 8ο Πρακτικό Σεμινάριο: Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού. Hands on Course – Με Πρακτική Εφαρμογή
26/10/2023 - 29/10/2023 7th EMA Education Conference
03/11/2023 - 05/11/2023 Κατευθυντήριες Οδηγίες & Πραγματικότητα: Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
11/11/2023 Απεικονιστικά διλήμματα του μαστού στην κλινική πράξη
02/03/2024 - 03/03/2024 Επιστημονική Διημερίδα "Θεωρία και πράξη στη μαιευτική - γυναικολογία - Το μακρύ ταξίδι της Αναπαραγωγής: από την απόφαση στη γέννηση"
11/03/2024 Η ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
29/03/2024 - 31/03/2024 2o Πανέβριο Ιατρικό Συνέδριο
29/03/2024 - 31/03/2024 Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο «Πρόληψη στη Μαιευτική και Γυναικολογία»
17/05/2024 - 19/05/2024 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)