Συνέδριο Νεογνολογίας και Εμβρυολογίας

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
09/02/2024 - 11/02/2024 33ο Ετήσιο Συνέδριο: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
08/03/2014 5th Perinatal Symposium “Chorioamnionitis: impact on mother and child“
20/09/2014 11η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Νεογνολογίας - Αναπνευστικά και Γαστρεντερικά Προβλήματα Νεογνού
03/10/2014 - 05/10/2014 1st Hands - on workshop on pgd, Embryo Biopsy and Vitrification
11/12/2014 - 14/12/2014 4th International Congress of the Union of European Neonatal and Perinatal Societies
28/11/2015 - 29/11/2015 Διημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»
19/03/2016 - 20/03/2016 Assisted Reproduction & Embryology - Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εμβρυολογία
20/05/2016 - 22/05/2016 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας
08/09/2017 - 09/09/2017 Εκπαιδευτικά μαθήματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής
30/09/2017 - 01/10/2017 4th Symposium Hellenic-Turkish Days in Neonatology
09/12/2017 Ημερίδα "Μητρικός Θηλασμός: Από το χθες στο σήμερα"
20/01/2018 - 21/01/2018 Διημερίδα «Επίκαιρα Θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής 2018»
28/01/2018 - 29/01/2018 ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑ Β. BRAZELTON
02/03/2018 - 04/03/2018 Συμπόσιο Εμβρυομητρικής Ιατρικής «Μητέρα – Πλακούντας – Έμβρυο»
09/03/2018 - 10/03/2018 Πρώιμη Παρέμβαση σε Βρέφη Υψηλού Κινδύνου. Το Μέλλον στην Αποκατάσταση
21/04/2018 Προωρότητα και νεογνά υψηλού κινδύνου - Ολιστική διαθεραπευτική παρέμβαση
27/04/2018 - 29/04/2018 Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εμβρυομητρική Ιατρική - 1st Ian Donald ultrasound course of Thessaloniki’ s branch «Πιστοποίηση στο Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα»
15/06/2018 - 17/06/2018 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής
31/08/2018 - 02/09/2018 Bonding Embryologists to Fertility specialists; to assist Nature in Overcoming Infertility
03/11/2018 - 04/11/2018 Νεότερες Εξελίξεις στην Εμβρυομητρική Ιατρική
24/10/2019 - 25/10/2019 34th International Conference on Advanced Pediatrics and Neonatology
30/11/2019 - 01/12/2019 Διημερίδα της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας «Σύγχρονες απόψεις στη Νεογνολογία»
30/11/2019 Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία και η ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα
07/12/2019 - 08/12/2019 Hands-on Workshop “Best Practices in PGT”
21/03/2020 - 22/03/2020 Hands - on Workshop. SEVERE MALE INFERTILITY.Management and Challenges in the ART Lab
22/05/2020 - 24/05/2020 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας
16/10/2020 - 18/10/2020 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής
23/10/2020 - 25/10/2020 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας
30/10/2020 - 01/11/2020 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)
28/11/2020 Webinar «COVID-19» Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
06/03/2021 - 07/03/2021 Η Παθολογία της Κύησης σε 40 Ερωτήσεις (WEB EVENT)
20/03/2021 Webinar «Ένας χρόνος COVID-19 στη μαιευτική & γυναικολογία»
22/05/2021 Webinar Γενετική 2021: Εξελίξεις και εφαρμογές στην Ιατρική
28/05/2021 - 30/05/2021 6ο Πανελλήνιο Συνέδριου Γονιμότητας & Στειρότητας
28/05/2021 - 30/05/2021 9ο Πανελλήνιο VIRTUAL Συνέδριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας: HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις
28/11/2021 Webinar: «Δίδυμος κύηση. Διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση επιπλοκών»
08/04/2022 3rd Webinar: Updates in Minimally Invasive Hysterectomy
16/04/2022 - 17/04/2022 18ο Διεθνές Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (υβριδικό)
21/05/2022 Γενετική 2022: Εξελίξεις και εφαρμογές στην Ιατρική - HYBRID
03/06/2022 - 05/06/2022 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (διά ζώσης & εξ αποστάσεως)
16/09/2022 - 18/09/2022 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας
25/11/2022 - 27/11/2022 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
02/12/2022 - 04/12/2022 1o Πανελλήνιο Συνέδριο: Kαρκίνος – Υπογονιμότητα – Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Μύθοι και Πραγματικότητα
09/12/2022 - 10/12/2022 TIME TO TRANSFER: A PRACTICAL WORKSHOP ON OPTIMISATION AND MASTERING OF EMBRYOTRANSFER
07/07/2023 - 08/07/2023 Η Ανδρολογία στην Τέχνη της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: The ART of A.R.T.
03/11/2023 - 05/11/2023 Κατευθυντήριες Οδηγίες & Πραγματικότητα: Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
09/02/2024 - 11/02/2024 33ο Ετήσιο Συνέδριο: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου