ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία 02/12/2022 - 04/12/2022, Ολοήμερο
Τοποθεσία Ξενοδοχείο Kazarma
Διεύθυνση -, Λίμνη Πλαστήρα
Website www.medcongress.gr

Αγαπητές Κυρίες, Αγαπητοί Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής, που διοργανώνεται από την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ) και θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο – φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση, στις 02 – 04 Δεκεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Kazarma, στη Λίμνη Πλαστήρα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.Η περίληψη των εργασιών που θα αποσταλούν, έως 300 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12 και 1,5 διάστιχο χωρίς διαγράμματα ή πίνακες.
2.Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες για να γίνονται δεκτές. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
3.Τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και η χώρα να γράφονται κάτω από τον τίτλο.
4.Το Κέντρο Προέλευσης- Φορέας Εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται με πεζούς χαρακτήρες και με την επίσημη ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων. Ο φορέας απασχόλησης ή το κέντρο προέλευσής του ή των συγγραφέων αλλά και η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται στην αµέ­σως επόμενη σειρά σε πλάγια γραφή (Italics). Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Παραδείγματος χάρη
Κ. Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Νικολάου2 Ν. Αναγνώστου3, Α. ∆ηµόπουλος2, Μαγδαληνή Πίσι­ου1
1Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, 2 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3 Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας
5.Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο (Underlined). Π.χ. Κ. Παπαδόπουλος1
6.Μην συμπεριλαμβάνετε γραφικά στο κείμενο της περίληψης.
Θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες προφορικές ανακοινώσεις και θα δοθούν έπαινοι για τις 3 καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).
Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά συζήτηση).
Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Διάρκεια παρουσίασης: 5 λεπτά, (έως 3 διαφάνειες).
Παρακαλώ ενημερωθείτε ότι εκτός της περίληψης μπορείτε να καταθέσετε ολόκληρη την εργασία σας μέχρι 1.800 λέξεις που θα συμπεριληφθεί στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου.
Το κόστος συμμετοχής με επιστημονική εργασία στο συνέδριο ανέρχεται στα 20,00€

Χάρτης

Φόρτωση χάρτη...

Γεωγραφική Περιοχή

  • Θεσσαλία
  • Κατηγορία/ες Συνεδρίου

  • Συνέδριο Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής
  • Το MedicalCongress.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

    Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr