Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) Θεσσαλονίκη

Φόρτωση χάρτη...

Address
3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
54636
Greece


Upcoming Events